Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Térítési díjak

Étkezés

Az étkezés díja 450Ft/nap (reggeli, ebéd, uzsonna).
Az étkezés befizetésére a Vincze Imre Református Általános Iskolában van lehetőség, a kijelölt napokon.

Bölcsődei gondozási díj

A Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2019.(VIII.29) önkormányzati rendelete
A bölcsődei étkeztetésért és gondozásért fizetendő díjakról

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában, 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A bölcsődei étkezés intézményi térítési díja (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): 450Ft
(2) A bölcsődei gondozási díja: 900Ft/nap
2. § Az étkezésért és gondozásért fizetendő személyi térítési díj csökkenésének mértéke:
a)ha az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő jövedelme, vagy aszülők vagy egyedülálló szülő egy főre jutó jövedelme 42.750 Ft vagy ez alatt van akkor 0 Ft.
b)ha az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő jövedelme, vagy aszülők vagy egyedülálló szülő egy főre jutó jövedelme 42750 Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg a 85.500Ft-ot akkor 450 Ft.
c)ha az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő jövedelme, vagy aszülők, vagy egyedülálló szülő egy főre jutó jövedelme 85.500 Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg a 114.000Ft-ot akkor 800Ft.
d)ha az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő jövedelme, vagy aszülők, vagy egyedülálló szülő egy főre jutó jövedelme 114.000 Ft-ot meghaladja akkor 900 Ft.
e)
f)Ez a rendelet 2019. szeptember 2.-án lép hatályba.
tel több féle tartalom is bemutatható, pl.: szolgáltatások